Keskkonnatelk
PDF Trüki E-mail

Keskkonnatelgi taastuvenergia töötoad nädalavahetuse sinilipulistes randades

29. juulil Pikakaril ja 30. juulil Pirita rannas on avatud neljandat aastat MTÜ Ökokrati Keskkonnatelk, mille külastajatel on võimalik osaleda esmakordselt taastuvenergia töötubades saades teadmisi taastuvenergiast kasutades päikesepaneele ja tuuleenergiat ning arendades meeli ja oskusi arendavates tegevustes.

Keskkonnatelk on avatud mõlemal päeval kell 11-15, laupäeval, 29. juulil Pikakari rannas rannaalal ja pühapäeval, 30. juulil Pirita rannaalal lipumastide lähedal. Külastajatele on Keskkonnatelgi töötoad tasuta.

Keskkonnatelgi õpitubadesse on oodatud nii väiksed kui suured külastajad, kus pannakse oma oskused ning teadmised proovile erinevates loodusmängudes, taaskasutuse võimaluste tundmises ning käsitöös. Näiteks vanadest sokkidest nukke meisterdades. Töötubades saab tervisliku ja loodussõbraliku käitumise juhiseid ning taaskasutustarkust kus pannakse proovile oma looduse tundmise oskus.

Üritused rahastab Tallinna Keskkonnaamet.

Keskkonnatelk on osa keskkonnahariduslikest tegevustest rahvusvahelise ökomärgisega „Sinilipp“ tähistatud supelrandadel Pirital ja Pikakaril. Keskkonnatelk tegutseb alates 2003. aastast. Selle algataja ja läbiviija MTÜ Ökokratt kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku, omab Vabatahtliku sõbra märki ja viib läbi erinevaid õppeprogramme Puhta vee teemapargis mis on liitunud ligipääsetavuse hea tahte märgiga „SIIA SAAB“.

Info rahvusvahelise ökomärgise „Sinilipp“ tunnustatud Pikakari ja Pirita randade kohta Tallinna linna veebikeskkonnast:
Eesti keeles http://www.tallinn.ee/Rannad-Tallinnas
Vene keeles http://www.tallinn.ee/rus/Ekologicheskaja-informatsej-pljazhej
Inglise keeles http://www.tallinn.ee/Environment-Data

Lisainfo:

Gennadi Gramberg
Tallinna Keskkonnaamet
Tel.: 640 4356
E-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

Priit Adler
MTÜ Ökokratt/NGO Ökokratt
Tel.: 5132149
E-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

 
Kutse töötubadesse 12. augustil Kuusalus PDF Trüki E-mail

Projekt „Kihelkonna noorte ETNO käsitöö ja kultuuripärandi visualiseerimise töötoad“.

Kutsume osalema Lauritsapäeval toimuvatesse töötubadesse, mis toimuvad 12. augustil kell 12-16 Kuusalu kiriku palliplatsil Keskkonnatelgis.

1. Kiri-, pael- ja kõlavöötöötuba
2. Sepatöötuba
3. Kangakudumise töötuba
4. Käsitöö teemaliste plakatite valmistamise töötuba
5. Puidutöötuba
6. Ketramise töötuba
7. Kunstitöötuba

Sündmusega tähistatakse Rahvusvahelise Noorteaastat ja  eksponeeritakse pärandkultuuriobjektide visualiseeritud filme ja esitletakse neid avalikkusele.

Töötubade juhendajateks 12. August 2017 käsitööeksperdid ja praktikud.

Ajakava:
12.00 - 16.00 Kiri-, pael- ja kõlavöötöötoa
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus
12.00 – 16.00 Sepatöötuba
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus
12.00 – 16.00 Kangakudumise töötuba
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus
12.00 – 16.00 Käsitöö teemaliste plakatite valmistamine
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus
12.00 – 16.00 Puidutöötuba
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus
12.00 – 16.00 Ketramise töötuba
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus
12.00 – 16.00 Kunstitöötuba
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus
12.00 – 16.00 Sepaõpituba
15.00 - 16.00  Valminud esemetest näitus

Lisainfo telefonil 5132149 Priit Adler, MTÜ Ökokratt.

Projekti rahastab LEADER (PRIA), MTÜ Arenduskoda ja projekti partneriks on MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts.

Sügisel valminud multifilmid lingilt:
https://www.youtube.com/results?search_query=priit+adler+legend

Kohtumiseni töötubades!

 
PDF Trüki E-mail

Keskkonnatelgi 13. hooaeg (aastal 2016) on suunatud meelte arendamisele.

Meelte arendamine aitab inimestel paremini mõista ja tajuda ümbritsevat loodust, mis on aluseks looduse mõistmisele ja loodusest hoolimisele.

Sisuks on ka säästva arengu õppimisele suunatud käsitööoskused l, loodussäästlike ja tervisliku käitumise õpe, Läänemere puhtuse eest hoolitsemine, energiasäästmine ja alternatiivenergia tutvustamine.

Õpitubades saab valmistada endale tuulelohet, põletustemplit, sokist nukku, vilepilli, nahajääkidest kunsti ning panna ennast proovile looduse tundmises meelte kaudu.

 

Keskkonnatelki saab külastada:

09. juulil Pikakari rannas Tallinnas kell 11-15
10. juulil
Pirita rannas Tallinnas kell 11-15
06. augustil Lauritapäeval Kuusalu alevikus kell 12-16
13. augustil Molycorp päeval Sillmäe linnas kell 12-16
20. augustil
Järsi, Vajangu ja Türje külapäeval kell 12-16

Keskkonnatelgis osalevad käesoleval aastal järgmised organisatsioonid ja ettevõtted:

1 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts www.tormis.ee
Eesti Rahva Muuseum www.erm.ee
3 Roheline Mõte OÜ www.heateco.eu
4 Bakeri OÜ www.bakeri.ee
5 Samuel Golomb www.golomb.ee
6 Scanimpex OÜ www.arte.ee
7 EPP (Eesti Pandipakend OÜ) www.eestipandipakend.ee
8 MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon www.eto.ee
9 Tarmo Kadakas www.kadakas.ee
10 Jaan Kukk - Sepp Paikuselt (Pärnumaa)
11 Tuuleloheklubi www.tuulelohed.com
12 Energia avastuskeskus www.energiakeskus.ee
13 Ökokratt www.okokratt.ee; www.keskkonnatelk.ee
14 AS Premia Foods www.premia.ee
15 Mittetulundusühing Rahvatervise ja Töökeskkonna Instituut www.facebook.com/pages/Rahvatervise-ja-T%C3%B6%C3%B6keskkonna-Instituut-MT%C3%9C/231235046889360
16 Silberauto Eesti AS www.silberauto.ee
17 Nissan Nordic Europa OY www.nissan.ee
18 Puhta Vee Teemapark www.metsamoisa.ee
19 Eesti Tele2 www.tele2.ee
20 Miljon Miksi OÜ www.miljonmiksi.ee