PDF Trüki E-mail

Kokkuvõte Keskkonnatelgi aastast 2008

Mida tegime 2008. aastal?

Keskkonnatelk oli püsti neljas paigas üle Eestimaa:  3. mail Haapsalus, 20. juulil Illuka mõisapäevadel, 1.-3. augustil Kuressaares merepäevadel, 23. augustil Saue külapäevadel. Keskendusime uuskasutuse teemale, mis õpetab meid olema säästlik, loov-nutikas ja osav. Jagasime nii kasulikku teavet kui pakkusime igas vanuses külastajaile atraktiivset ja õpetlikku kaasategemise võimalust teemal „Uuskasutus on säästlik!”. Ligi 17000 telgi külastajat igas vanuses ootasid ees päevad täis meisterdamist, nuputamist, õppimist ja  kaasategemist.

Võtsime sobimatud või lihtsalt kasutusest ära jäänud esemed uuesti kasutusele. Kolme uuskasutuse asjatundjat Leirella, Brünella ja Võlu Vill pakkusid loovat käelist tegevust valmistamaks tegelasi ja esemeid, kellega noored üheskoos vanematega viisid läbi ühiseid näitemänge. Valmistasime puukoorest ja vanapaberist paate. Esitlesime vanale, luitunud aiamööblile uue elu andmist, st taastamist. Vähendasime jäätmemahtu ja leidsime-pakkusime vanadele esemetele alternatiivset kasutusvõimalust. Tavapäraselt panime külastajate meeled proovile: arvati nägemise, kuulmise, haistmise, kompimise ja tunnetamise teel looduslikke helisid ning looduslikke esemeid.

Kes veel kohal olid?

• Eesti Taaskasutusorganisatsioonist (ETO) oli kohal olid pakendi sorteerimise meister Roheline Punkt, kes õpetas telgi külastajaid pakendeid sorteerima, jagas vajalikku infot, vastas küsimustele ning viis läbi praktiseerivaid harjutusi-võistlusi.
• Energiasäästumasina demonstreerijad, kes näitasid, kuidas reoveest soojusenergiat ammutatakse.
• Loodussõbraliku toote – allergiavaba tööstuskanepi – eksperdid.
• Radoonitõrje koolitajad mõõteriistadega.
• Puukujude meistrid valmistasid kohapeal kujusid.
• Säästva kütuselisandi asjatundjad Eestist.

Eesmärk on laiem

Traditsiooniliselt on Keskkonnatelgis esiplaanil on jätkusuutlike – ja tervislike eluviiside propageerimine, kuhu kuulub info levitamine, suhete loomine erinevate organisatsioonide vahel, loodussõbralikku mõtteviisi arendamine, jätkusuutliku käitumise tutvustamine, keskkonnaprobleemide tekkepõhjuste selgitamine, aktiivõppe läbiviimine jne. Keskkonnatelgi eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning levitada säästvat elu- ja mõtteviisi.

Mida toob 2009. aasta?

Külastajate soovil on plaanis uuskasutuse teema tutvustamist jätkata. Kaasame ka tuleval aastal igas vanuses külastajaid meie õpetlikku ja atraktiivsesse tegevusse.

LAST_UPDATED2